BEDRIJFSVOORHEFFING

Wie een bezoldiging ontvangt weet dat de uitkerende vennootschap daarop bedrijfsvoorheffing moet inhouden. Voor de meesten per kwartaal, voor de groteren per maand.

De kwartaalaangiften in de bedrijfsvoorheffing moeten worden ingediend vóór 15 april, 15 juli, 15 oktober en 15 januari. Voor het 4de kwartaal moet doorgaans een voorschot-aangifte gebeuren vóór 15 december.

Kort voor deze vervaldata ontvangt u van ons de juiste betalingsgegevens.

Wij berekenen de verschuldigde bedrijfsvoorheffing aan de hand van een gesimuleerde belastingberekening, aangepast aan uw persoonlijke situatie.