[rev_slider_vc alias=”data”]

BELANGRIJKE DATA

BTW

Voor kwartaalaangevers moeten de aangiften ingediend worden tegen 20 april, 20 juli, 20 oktober en 20 januari. Voor de maandaangevers telkens tegen de 20ste van de volgende maand.

Wij garanderen een tijdige aangifte indien uw aan- en verkoopfacturen volledig en netjes geordend in ons bezit zijn op de 10de van de maand, dus 10 dagen voor indiening. Valt de 10de in een weekend of op een feestdag, dan telt de laatste werkdag daarvoor. Wanneer wij deze garantie niet waarmaken betalen wij u eventuele boetes en interesten terug.

BEDRIJFSVOORHEFFING

Wie een bezoldiging ontvangt weet dat de uitkerende vennootschap daarop bedrijfsvoorheffing moet inhouden. Voor de meesten per kwartaal, voor de groteren per maand.

De kwartaalaangiften in de bedrijfsvoorheffing moeten worden ingediend vóór 15 april, 15 juli, 15 oktober en 15 januari. Voor het 4de kwartaal moet doorgaans een voorschot-aangifte gebeuren vóór 15 december.

Kort voor deze vervaldata ontvangt u van ons de juiste betalingsgegevens.

Wij berekenen de verschuldigde bedrijfsvoorheffing aan de hand van een gesimuleerde belastingberekening, aangepast aan uw persoonlijke situatie.

HUURCONTRACTEN

Wij kunnen niet alleen uw huurcontracten opstellen volgens de regels van de kunst, we kunnen u ook alle zorgen rond indexering uit handen nemen. Jaarlijks ontvangt u dan van ons op het juiste ogenblik een brief die u aan uw huurders kan bezorgen met de correcte berekening van de indexering. Handig en zorgeloos !

VOORAFBETALINGEN

Natuurlijke personen kunnen op vier data tijdens het kalenderjaar een deel van hun belasting op voorhand betalen: de voorafbetaling. Doet u dit niet, dan krijgt u als zelfstandige een (soms forse) belastingverhoging. Doet u het wel, dan krijgt u een beloning: de bonificatie.

De data zijn 10 april, 10 juli, 10 oktober en 20 december, of telkens de eerstvolgende werkdag.

Wij kunnen met een simulatie een optimaal voorafbetalingsplan voorstellen, dat we in de loop van het jaar opvolgen en bijsturen, steeds in nauw overleg met u.
Opgelet : begin maart krijgt u van de Dienst der Voorafbetalingen uw rekeninguittreksel over het vorige (boek-)jaar. Binnen de maand kan dan op eenvoudig verzoek de bestemming van de voorafbetaling worden gewijzigd : hetzij (gedeeltelijke) terugbetaling of overboeking naar het volgende jaar. Bezorg het ons tijdig, dan kunnen wij het nodige doen !