BTW

Voor kwartaalaangevers moeten de aangiften ingediend worden tegen 20 april, 20 juli, 20 oktober en 20 januari. Voor de maandaangevers telkens tegen de 20ste van de volgende maand.

Wij garanderen een tijdige aangifte indien uw aan- en verkoopfacturen volledig en netjes geordend in ons bezit zijn op de 10de van de maand, dus 10 dagen voor indiening. Valt de 10de in een weekend of op een feestdag, dan telt de laatste werkdag daarvoor. Wanneer wij deze garantie niet waarmaken betalen wij u eventuele boetes en interesten terug.