LINKS

I.A.B.

Link

Officiële website van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten

Acerta 

Link

logo

Acerta Sociaal Verzekeringsfonds en VEV Sociaal Verzekeringsfonds werken beiden aan de laagtse tarieven op de markt. U kan er niet alleen terecht voor uw sociaal statuut, maar ook voor het vrij aanvullend pensioen.

 

 

 

Briljant Software 

Link
Unknown

Wij werken met het boekhoudpakket Briljant Account. Dit Windows-programma is uitbreidbaar tot een volledig geïntegreerd beheerssysteem (meer dan 20 modules voor facturatie, voorraadbeheer, productie, kassa, urenregistratie, agenda, …) Bezoek www.briljant.be voor meer info over deze professionele software voor KMO’s en zelfstandigen.

Opzoeken BTW-nummers

Link

Op deze website van de Europese Commissie kan u de geldigheid van Europese BTW-nummers checken. Een goede gewoonte als u intracommunautaire verrichtingen doet !

Belgisch Staatsblad

Link

Op de website van het Ministerie van Justitie kan u in het Belgisch Staatsblad grasduinen en opzoeken, en ook akten van vennootschappen consulteren.

 

Balanscentrale

Link

Op de website van de Nationale Bank van België heeft u ook toegang tot de electronische registers van de Balanscentrale, waar u bijvoorbeeld kan zien of een bepaalde onderneming haar jaarrekening tijdig heeft neergelegd.

Ministerie van Financiën

Link

De Federale Overheidsdienst Financiën heeft een uitgebreide website met heel veel informatie; u kan er ook gratis fiscale databanken consulteren.