VOORAFBETALINGEN

Natuurlijke personen kunnen op vier data tijdens het kalenderjaar een deel van hun belasting op voorhand betalen: de voorafbetaling. Doet u dit niet, dan krijgt u als zelfstandige een (soms forse) belastingverhoging. Doet u het wel, dan krijgt u een beloning: de bonificatie.

De data zijn 10 april, 10 juli, 10 oktober en 20 december, of telkens de eerstvolgende werkdag.

Wij kunnen met een simulatie een optimaal voorafbetalingsplan voorstellen, dat we in de loop van het jaar opvolgen en bijsturen, steeds in nauw overleg met u.
Opgelet : begin maart krijgt u van de Dienst der Voorafbetalingen uw rekeninguittreksel over het vorige (boek-)jaar. Binnen de maand kan dan op eenvoudig verzoek de bestemming van de voorafbetaling worden gewijzigd : hetzij (gedeeltelijke) terugbetaling of overboeking naar het volgende jaar. Bezorg het ons tijdig, dan kunnen wij het nodige doen!