VENNOOTSCHAPPEN

De oprichting van een vennootschap is werk voor de notaris. Maar omdat wij uw dossier kennen, zijn we ook best geplaatst om u te adviseren hoe de statuten moeten worden aangepast aan uw specifieke situatie. Wij begeleiden u bij het opstellen van een gezond financieel plan en waken over het tijdig vervullen van alle formaliteiten.

Uiteraard helpen wij u bij de keuze van de geschikte vennootschapsvorm en denken toekomstgericht met u mee. Want vóór de oprichting moet u al stilstaan bij de vereffening. Fiscale planning op langere termijn vraagt om een geïntegreerde aanpak van personen- en vennootschapsbelasting, en in voorkomend geval ook van schenkings- en successierechten.