Fiscaliteit

Fiscaliteit

Personen- en vennootschapsbelasting, daar zijn we elke dag mee bezig. Binnen de grenzen van de wet putten wij alle mogelijkheden uit om je fiscale en financiële belangen zo goed mogelijk te behartigen. Van het indienen van een eenvoudige aangifte tot het verdedigen van een gecompliceerd bezwaarschrift: wij doen het graag voor jou.

Je zaak verdient een individuele aanpak op maat. Dat kan, omdat we er prat op gaan al onze klanten persoonlijk te kennen. Bij elk dossier hoort een verhaal en een gezicht.

Vanuit een bewijskrachtige boekhouding volgt één keer per jaar een aangifte in de personen- of vennootschapsbelasting. Maar tijdens het jaar volgen we je dossier op en overleggen we met jou : hoe gaan de zaken, wat zijn je plannen en vooruitzichten. Misschien wil je nog bepaalde grotere investeringen doen ? We bekijken dan de haalbaarheid en maken een tussentijdse balans op voor de bank. Welke belastingdruk mag je verwachten ? Moet er een voorafbetaling gebeuren ? Dat alles volgen we op in nauw overleg met jou.

Is het nuttig om een vennootschap op te richten, en zo ja onder welke vorm ? Ook dat houden we in de gaten.

Parafiscaliteit

Sociale bijdragen zijn verplicht, maar ze moeten ook zo juist mogelijk worden berekend. Niemand betaalt graag teveel. Te weinig is ook niet goed, want dan volgt de rekening later in één keer. We bekijken of we in functie van de fiscaliteit niet moeten ingrijpen op de parafiscaliteit door een verlaging of spontane verhoging van je sociale bijdragen, om latere regularisaties te beperken.

Pensioenopbouw

Zelfstandigen zorgen best zelf voor extra pensioenopbouw. Dat is fiscaal aantrekkelijk, onder de vorm van VAPZ, POZ en IPT. Chinees ? Wij tonen je de formules en financiële producten die bij je passen, of je nu een klein of een groot inkomen hebt.

Onze andere diensten

BOEKHOUDING

Een correct gevoerde, bewijskrachtige boekhouding is de basis van elk dossier. Met onze professionele software zijn uw cijfers steeds binnen handbereik.

VENNOOT­SCHAPPEN

Ben je toe aan een vennootschap ? We bespreken de geschikte vennootschaps­vormen, de implicaties en de formaliteiten die erbij komen kijken.

BTW

De juiste toepassing van de BTW kan moeilijk zijn. Wij helpen je om fouten te vermijden en we dienen je BTW-aangifte correct in.

Scroll naar boven