Privacybeleid

Ingangsdatum: 11-jun-2024
Laatst bijgewerkt: 11-jun-2024

Dit Privacybeleid beschrijft het beleid van:

De Wachter en Partners
Ringlaan 71
2170 Merksem
België
email: info@dewachterenpartners.be
telefoon: +3236458030

met betrekking tot de verzameling, het gebruik en de openbaarmaking van uw informatie die wij verzamelen wanneer u onze website gebruikt (https://dewachterenpartners.be/)(de “Service”).

Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Service, stemt u in met de verzameling, het gebruik en de openbaarmaking van uw informatie in overeenstemming met dit Privacybeleid. Als u hiermee niet instemt, maak dan geen gebruik van de Service.

Wij kunnen dit Privacybeleid op elk moment wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving aan u en zullen het herziene Privacybeleid op de Service plaatsen. Het herziene beleid zal van kracht zijn 180 dagen nadat het herziene beleid op de Service is geplaatst en uw voortdurende toegang tot of gebruik van de Service na die tijd betekent dat u het herziene Privacybeleid accepteert. Wij raden u daarom aan deze pagina periodiek te bekijken.

 1. Informatie die wij verzamelen:

  Wij zullen de volgende persoonlijke informatie over u verzamelen en verwerken:

  1. Naam
  2. Email
 2. Bewaring van uw informatie:

  Wij zullen uw persoonlijke informatie bij ons bewaren voor 90 dagen tot 2 jaar nadat gebruikers hun accounts hebben beëindigd of zo lang als nodig is om de doeleinden te vervullen waarvoor deze is verzameld zoals uiteengezet in dit Privacybeleid. We kunnen bepaalde informatie langer moeten bewaren, zoals voor administratie / rapportage in overeenstemming met toepasselijke wetgeving of om andere legitieme redenen zoals het handhaven van wettelijke rechten, fraudepreventie, enz. Restanonieme informatie en verzamelde informatie, die u niet identificeert (direct of indirect), kunnen voor onbepaalde tijd worden bewaard.

 3. Uw rechten:

  Afhankelijk van de toepasselijke wetgeving, kunt u het recht hebben om toegang te krijgen tot en rectificatie of verwijdering van uw persoonlijke gegevens te verzoeken, een kopie van uw persoonlijke gegevens te ontvangen, de actieve verwerking van uw gegevens te beperken of hiertegen bezwaar te maken, ons te vragen uw persoonlijke informatie over te dragen (porten) naar een andere entiteit, een eerder gegeven toestemming voor het verwerken van uw gegevens in te trekken, een klacht in te dienen bij een wettelijke instantie en andere rechten die relevant kunnen zijn volgens de toepasselijke wetgeving. Om deze rechten uit te oefenen, kunt u ons schrijven op info@dewachterenpartners.be. Wij zullen op uw verzoek reageren in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

  Houd er rekening mee dat als u ons niet toestaat om de vereiste persoonlijke informatie te verzamelen of te verwerken, of als u de toestemming voor de verwerking van dezelfde informatie voor de vereiste doeleinden intrekt, u mogelijk geen toegang heeft tot of gebruik kunt maken van de diensten waarvoor uw informatie werd gevraagd.

 4. Cookies en dergelijke

  Voor meer informatie over hoe wij deze gebruiken en uw keuzes met betrekking tot deze trackingtechnologieën, verwijzen wij u naar ons Cookiebeleid.

 5. Beveiliging:

  De beveiliging van uw informatie is belangrijk voor ons en we zullen redelijke beveiligingsmaatregelen gebruiken om het verlies, misbruik of ongeautoriseerde wijziging van uw informatie onder onze controle te voorkomen. Gezien de inherente risico’s kunnen we echter geen absolute veiligheid garanderen en kunnen we de veiligheid van enige informatie die u naar ons verzendt niet verzekeren of waarborgen; u doet dit op eigen risico.

 6. Klachten / Functionaris Gegevensbescherming:

  Als u vragen of zorgen heeft over de verwerking van uw informatie die bij ons bekend is, kunt u een e-mail sturen naar onze Functionaris Gegevensbescherming bij De Wachter en Partners, Ringlaan 71, Merksem, email: wout@dewachterenpartners.be. Wij zullen uw zorgen aanpakken in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Scroll naar boven